Asri Haber

“DAĞ GİBİ BORCU ÖDETEN DUA”

İnsanlar, borçlarını ödeyebilmek için dua edebilir.

“DAĞ GİBİ BORCU ÖDETEN DUA”
20 Temmuz 2018 - 1:09 'de eklendi ve 1515 kez görüntülendi.

İnsanlar, borçlarını ödeyebilmek için dua edebilir. Rızk Allah’tandır hem çalışmaları hem de dua etmeliyiz. Allah helal kazanıp helal harcayıp, rızkı bereketli olanlardan eylesin hepimizi.

Rızkın bollaşması, elinin rahatlaması ve sıkıntıların giderilmesi için istediğiniz gibi dua edebilirsiniz. Hangi duayı etmeliyim, nasıl dua etmeliyim bilmiyorum diyorsanız derlediğimiz bu duaları okuyabilir, nasıl dua edilir öğrenebilirsiniz.

Dinimizde hayırlı her şey için dua edilir istenir, zararlı her şey için ise def edilmesi ve kurtulunması için dua edilir. Hz. Ali’den rivayet edilen bir olayda bu borç için dua isteyen bir kişiye şöyle cevap verilmiş.

DAĞ GİBİ BORCU ÖDETEN DUA; Hz Ali ona buyurdu ki: -Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et, dedi. Hz. Ali de – Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi? Bunu okumaya devam ettiğin takdirde üzerinde dağ gibi borç olsa bile Allah Teâlâ onu ödemene yardım eder. Şöyle dua et, dedi:

“Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk.” Bu duanın meali şu anlama gelmektedir: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 121)

HELAL RIZIK VE BOL KAZANÇ İÇİN DUA;  “Ey Allah’ım, helal rızkını bana yeterli kıl ve beni haramlardan koru. Ve lütfunla, merhametinle beni başkalarına muhtaç olmaktan müstağni kıl (koru ve muhafaza eyle)”

RIZIK İÇİN DEVAMLI OKUNACAK DUA; Ebû Abdullah bin Es’âd, Abdullah Kureşî’nin şöyle anlattığını nakletti: Bana hocam Ebü’r-Rabî birgün şöyle dedi: “Sana bitmek tükenmek bilmeyen bir hazîne öğreteyim mi?” Ben de, “Evet” deyince, Ebü’r-Rabî bana, “Şu duâyı devamlı oku” dedi.

Okumamı istediği; duâ şöyle idi: “Yâ Allah, yâ Vâhid, yâ Mûcid, yâ Cevâd, yâ Bâsit, yâ Kerîm, yâ Vehhâb, yâ ze’t-Tavl, yâ Ganî, yâ Mugnî, yâ Fettâh, yâ Razzâk, yâ Alîm, yâ Hayy, yâ Kayyûm, yâ Rahmân, yâ Rahim, yâ bedîassemâvâti vel-ard, yâ ze’l-celâli vel ikram…yâ Hannân, yâ Mennân infehni minke bi nafhati hayrin tugninî bihâ ammen sivâk… İn testeftihü fekâd câekemü’l-feth…

İnnâ fetehnâleke fethan mübînâ… Nasrun minellahi ve fethun karîb… Allahümme yâ Ganî; yâ Hamîd, yâ Mubdî, yâ Muîd, yâ Vedûd, yâ ze’l-arşil Mecîd, yâ Fe’âlün limâ yürîd, ikfihi bihelâlike an harâmike ve agninî bi fadlike ammen sivâke vahfaznî bimâ hafizte bihizzikr… Vensurnî bimâ nasarte bihirrusül… İnneke alâ küllî şey’in kadîr…”

Sonra bana şöyle dedi: “Her kim bu duâyı namazlardan sonra, özellikle Cum’a namazından sonra okursa, Allahü teâlâ onu hertürlü kötülükten muhafaza eder. Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi, Allahü teâlânın lütfu keremi ve inâyeti ile öder.”

GELİR BOLLUGU İÇİN OKUNACAK DUA;  Sonra bana, “Her kim şu duayı namazlardan sonra, özellikle Cuma namazından sonra okursa, Allah-u Teala onu her türlü kötülükten muhafaza eder.

Düşmanlarına karşı muzaffer kılar, ona ummadığı yerlerden rızıklar verir, geçimini kolaylaştırır. Borcu dağlar kadar büyük ve kabarık olsa dahi, Allah-u Teala’nın lutfu, keremi ve inayeti ile öder” dedi.

Kendisi şöyle anlatır: Bir gün Abdullah el Muaviri’ye gittim. Bana, “Ey şerif! Başın darda kaldığı zaman, yapacak olduğun bir dua öğreteyim mi?” diye sordu. Ben de.

“Evet” dedim. Bunun üzerine şu duayı öğretti: “Ya Vahid, ya Ehad, ya Vacid, ya Cevad, İnfehna minke bi nefhati hayrin inneke ala kulli şey’in kadir… ”

BAŞIMI DARDAN KURTARAN DUA; Abdullah el Muaviri bu duayı bana öğretmek için okuduktan sonra, başım hiç darda kalmadı, rızkını çoğaldı. Duada, maksadın hasıl olması için, dua eden kimsenin i’tikadının düzgün olması, namazım muntazam kılması ve dinin emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar uyması şarttır.

BORÇLULARIN OKUMASI GEREKEN DUA; Ayrıca, bir kimse bir derde veya borca giriftar olursa, “Allahumme inni eftzu bike minel hemmi vel bazeni ve euzu bike minel aczi vel keseli ve euzu bike minel cubni vel buhli ve euzu bike min galebetid deyni ve kahrirrical” duasını okusun, buyurulmuştur.” (M.Ahzab Muh,265)

Duada ve ibadette en önemli husus kalbin temizliği ve niyetin halisliğidir. İçinizden geçen en iyi dualarınızı etmenizde hiçbir sakınca yoktur. Nasıl dua edeceğimi bilmiyorum veya bizden öncekiler nasıl dua etmiş onlar gibi dua etmek istiyorum diyenler için bu yazı hazırlanmıştır.SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER